Menu
(84)-903263805

Tag: #gỏi măng cụt Lái Thiêu

Gỏi măng cụt Lái Thiêu

January 23, 2018

Độ giữa tháng 6 tháng 7 là lúc mà thời tiết ở miền Nam nắng nóng nhất. Ấy vậy mà nhiều người vẫn hăm hở đi dấn thân vào chốn “dầu sôi lửa bỏng”. Hỏi ra mới rõ, không phải người ta đi tắm nắng thành thị đâu, mà là chốn về chốn vườn cây […]

Uncategorized